אברמי רוט

Years of experience: 25
Nusach:
Ashkenzai (Sfard/Ashkenaz)
Sefaradic- Andalusia (Moroccan/Algerian)
Sefaradic- Jerusalem (Halabi/Tunisian/Persian/Iraqi)
Yemenite
My stream: Orthodox
Performing Streams:
Ultra Orthodox
Orthodox
Modern Orthodox
Conservative - Masorti
Reform
Media/YouTube links: https://youtu.be/9r8gqSkxk3g
Additional Media/YouTube links: https://youtu.be/H6hYWYKl_Mw

3 open listings

No followed people

No reviews