שירות שבת

חגי ימיני חזן ויוצר מוסיקה, ניגש לפני התיבה בהרגשה של שליחות גדולה. ולכן משתדל מאד לחבר את הציבור אל התפילה ואל ההרגשה לפני מי אנחנו עומדים להתפלל, גם על ידי שירה, וגם על ידי רגש רב .שהוא מכניס בתפילה

שבת עם החזן חגי יכולה להיות מתובלת בעונג שבת בשילוב שירה מסורתית ממזרח וממערב..

https://www.youtube.com/watch?v=JkUUsMgbQBg

Price Category: $1,500-$2,000
Travel and accommodation costs may apply:
Yes
No
Listing is valid for:
Israel
North America
South America
Europe
Australia
Africa
Nusach:
Ashkenazi (Sfard/Ashkenaz)
Sefaradic- Andalusia (Moroccan/Algerian)
Sefaradic- Jerusalem (Halabi/Tunisian/Persian/Iraqi)
Yemenite
Shirat Ha'Bakashot (The Song of Requests)
Performing Streams:
Ultra Orthodox
Orthodox
Modern Orthodox
Conservative- Masorti
Reform
Age: 46
Status:
Married
Single
Divorced
Years of experience: 23
Torah reader:
Yes
No
Experienced performing with a Choir:
Yes
No
Listing created Aug 30, 2020

Public discussion (0)

You must log in to send a new comment.