מקהלת קולות מן השמיים ע"ש זילב

Years of experience: 20
Nusach:
Ashkenzai (Sfard/Ashkenaz)
Sefaradic- Andalusia (Moroccan/Algerian)
Sefaradic- Jerusalem (Halabi/Tunisian/Persian/Iraqi)
Yemenite
My stream: Modern Orthodox
Performing Streams:
Ultra Orthodox
Orthodox
Modern Orthodox
Conservative - Masorti
Reform

1 open listing

No followed people

No reviews