מצווה טאנץ בעברית. חוויה מרגשת של פעם בחיים

מצווה טאנץ לא רק לציבור החסידי!!!
אין חתונה חסידית שבסופה אין את מעמד המצווה טאנץ.
המצווה טאנץ הינו טקס מדהים ומרגש לאחר החתונה בו כל משפחת החתן והכלה משתתפים.
במעמד זה אני הולך להפוך כל אדם ואדם שמשתתף למישהוא מיוחד ע"י חיבורי שירים וטקסטים מיוחדים המדברים על משפחות החתן והכלה ובמיוחד על החתן והכלה בעצמם.
אין עין שנשארת יבשה במעמד זה, ואין אוזן שלא מתרגשת מהיצירות ומהדיבורים המיוחדים.

לראשונה אני לוקח את הטקס העתיק הזה, והופך אותו לנגיש לכלל הציבור כאשר כל הטקסטים והשירים הם בעברית כאשר במקור תמיד הם היו בשפת האידיש, וכמו כן שלל היצירות והשירים נעשים בצורה מוסיקלית ומושלמת.

בטקס מדברים על כל אדם ואדם לבחירתכם, כאשר בשעת ההזמנה של האירוע הינכם מתבקשים לשלוח פרטים נרחבים על האנשים עליהם אני אשורר ואזמר.
לכן מומלץ להזמין את האירוע כמה שיותר מוקדם.

Catégorie de prix: <$1,000
Des frais de voyage et d'hébergement peuvent s'appliquer:
Oui
Non
La liste est valable pour:
Israël
Amérique du Nord
Amérique du sud
Europe
Australie
Afrique
Nusach:
Ashkenze (Sefarade/Ashkenaze)
Sefarade- Andalousie (Maroccain/Algerien)
Sefarade- Jerusalem (Halabi/Tunisien/Perse/Irakien)
Yemenite
Shirat Ha'Bakashot (La chanson des demandes)
Courant des performances:
Ultra Orthodoxe
Orthodoxe
Orthodoxe moderne
Conservatif- Masorti
Reformiste
Type de musique expertise:
Hassidique
Cantorial- Chazanut
Opera
Classique
Pop
Age: 28
Annees d'experience: 4
A deja chante / a ete Cantor sur scene:
Oui
Non
Experience avec un Groupe ou un orchestre:
Oui
Non
Annonce créée 23 nov. 2019

Commentaires (0)

Vous devez vous connecter pour envoyer un nouveau commentaire.