חזן לשבתות חופות ואירועים

חזן ובעל תפילה לשבתות בשירה וחזנות בנעימה ובהתאם למסגרת הזמן.
https://www.youtube.com/watch?v=7sFdu_nHsKE

Price Category: $1,500-$2,000
Travel and accommodation costs may apply:
Yes
No
Listing is valid for:
Israel
North America
South America
Europe
Australia
Africa
Nusach:
Ashkenazi (Sfard/Ashkenaz)
Sefaradic- Andalusia (Moroccan/Algerian)
Sefaradic- Jerusalem (Halabi/Tunisian/Persian/Iraqi)
Yemenite
Shirat Ha'Bakashot (The Song of Requests)
Performing Streams:
Ultra Orthodox
Orthodox
Modern Orthodox
Conservative- Masorti
Reform
Age: 32
Status:
Married
Single
Divorced
Years of experience: 18
Torah reader:
Yes
No
Experienced performing with a Choir:
Yes
No
Listing created Dec 28, 2019

Public discussion (0)

You must log in to send a new comment.